http://mediashare.ir/
L O R D - شبكه اجتماعي آشیون

ورود به سایت

نام کاربری:

رمز ورود:

مشاهده اطلاعات L O R D برای عموم مجاز نمی باشد، اگر با او دوست نیستید ابتدا با وی دوست شوید.

L O R D

لیست دوستان |پیشنهاد دوستی |پیامک |پیام |گزارش تخلف

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمی باشم ، هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام ( بیل گیتس )

L O R D تعداد 1427 نفر دوست , 5153 اسکراب موجودی, 14141 بازدید دارد.

به L O R D پیشنهاد دوستی داده و از اخبار و فعالیت های او مطلع شوید.

پیشنهاد دوستی